Οι τιμές του υγραερίου κίνησης, ακολουθούν την τιμή PLATS Μεσογείου, η οποία καθορίζεται χρηματιστηριακά και αφορά όλες τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λεκάνη της Μεσογείου.
Έτσι λοιπόν οι αυξήσεις ή οι μειώσεις δεν καθορίζονται από τους ιδιώτες πρατηριούχους αλλά από τη διυλιστηριακή τιμή η οποία με τη σειρά της όπως προαναφέρθηκε ακολουθεί τη διεθνή τιμή PLATS Μεσογείου. 
Η τιμή επιβαρύνεται από το δικαίωμα των εταιριών προμήθειας και εμπορίας, από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), καθώς και τον ΦΠΑ που είναι 24%.
Η τελική τιμή πώλησης από τα πρατήρια καθορίζεται από τους πρατηριούχους οι οποίοι όμως λόγω ελεύθερου ανταγωνισμού έχουν περιορισμένα περιθώρια.
Ένας προσεκτικός έλεγχος των τιμών του υγραερίου κίνησης, σε διυλιστηριακές τιμές, το τελευταίο δεκαήμερο, καταδεικνύει μία αύξηση της διεθνούς τιμής PLATS Μεσογείου κατά 10% περίπου. Εν κατακλείδι η αύξηση που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες τρεις ημέρες από τα πρατήρια υγραερίου είναι εντελώς φυσιολογική, και στις περισσότερες περιπτώσεις μικρότερες της πραγματικής.
Είναι άλλωστε αναμενόμενη λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση υγραερίου (για κατανάλωση) από τους Βορειοευρωπαίους λόγω χειμώνα.
Η ελεύθερη αγορά δεν χειραγωγείται και με την αυξημένη ζήτηση, καθορίζει την τιμή πιο ψηλά μέρα με την μέρα. 
Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε για το άμεσο μέλλον περαιτέρω αυξήσεις τιμών του υγραερίου αλλά και των άλλων καυσίμων.