Φυσικό Αέριο Γενικά – Φυσικές Ιδιότητες - Σύσταση

Το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για τα οχήματα ( NGVs ) είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιούμε για το μαγείρεμα και τη θέρμανση στο σπίτι μας.

Μοριακά , το φυσικό αέριο είναι πολύ απλό καύσιμο. Το 90% είναι μεθάνιο (CH4), με το υπόλοιπο 10% να αποτελείται από προπάνιο, βουτάνιο, άζωτο και άλλα συστατικά. Η σύνθεση του ποικίλει ανάλογα με την πηγή εξόρυξης του.

Το μόνο απλούστερο καύσιμο είναι το υδρογόνο (H2) το οποίο είναι το μοναδικό καύσιμο που παράγεται παρά μια ενέργεια που αντλείται έτοιμη. Ως εκ τούτου το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό καύσιμο που υπάρχει λόγω του ότι η διαδικασία παραγωγής του υδρογόνου είναι οικονομικά ασύμφορη. Επειδή η Γή είναι πλούσια σε υδρογόνο και το υδρογόνο σαν καύσιμο ανεξάντλητο, το φυσικό αέριο είναι δικαιολογημένα το μονοπάτι προς το υδρογόνο, επειδή οι υποδομές που απαιτούνται είναι οι ίδιες και για τα δυο καύσιμα. Τελικώς μία επένδυση σε υποδομές φυσικού αερίου είναι μια επένδυση στην υποδομή του υδρογόνου.

Κατά την σύγκριση των τιμών των καυσίμων πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων. Στον κατωτέρω πίνακα δίνονται τα ενεργειακά ισοδύναμα των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων.

 

Καύσιμο              CNG / Φυσικό Αέριο            Diesel / Πετρέλαιο        Gasoline / Βενζίνη          LPG / Υγραέριο

Θερμαντική Ισχύς   46-49 MJ*/ kg                     38,3 MJ* / Lt                34,5 MJ*/ Lt                      25,4 MJ* / Lt

 

* Το MJ είναι μονάδα ενέργειας.

Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό και συγκρίνονται τις τιμές των καυσίμων όπως αυτές ισχύουν τώρα για την Ελλάδα ότι με 10 ευρώ ένα όχημα μπορεί να διανύσει με βενζίνη……. Πετρέλαιο …..υγραέριο….. και CNG……

 veli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NG 201km