Ασφάλεια

Είναι έκπληξη για πολλούς όταν ακούν ότι το φυσικό αέριο είναι ένα από τα ασφαλέστερα καύσιμα μεταφορών που χρησιμοποιούνται. Το Φυσικό Αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν, που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο CH4 περίπου 90%.

Στην φυσική του κατάσταση το φυσικό αέριο είναι άοσμο. Ως μέτρο ασφαλείας, το φυσικό αέριο εμπλουτίζεται με ειδική χαρακτηριστική οσμή, πριν την παράδοση του προς χρήση για να ανιχνεύεται εύκολα από τον οδηγό. Ο μέσος οδηγός μπορεί να εντοπίσει εύκολα αυτή την χαρακτηριστική  μυρωδιά του αερίου σε μια συγκέντρωση τόσο χαμηλή όσο το 0,3% κατ 'όγκο στον αέρα. Αυτή η συγκέντρωση είναι περίπου 16 φορές χαμηλότερη από το επίπεδο που θα επέτρεπε την αρχή της καύσης του αερίου.

Το Φυσικό Αέριο απαιτεί μια συγκέντρωση μεταξύ 5% και 15% στον αέρα κατ’ όγκον για να επιτευχθεί έναυση καύσης.  Αυτό σημαίνει ότι η ανίχνευση της οσμής του Φυσικού Αερίου γίνεται πολύ κάτω από το επιτρεπόμενο όριο αρχής καύσης. Το Φυσικό Αέριο επίσης έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης, περίπου 600οC σε σύγκριση με περίπου τους 315oC για τη βενζίνη.

 

 

Το φυσικό αέριο δεν έχει γνωστές τοξικές ή χρόνιες φυσιολογικές επιδράσεις δηλαδή δεν είναι δηλητηριώδες. Έκθεση ατόμου σε μέτρια συγκέντρωση μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο ή παρόμοια συμπτώματα που οφείλονται σε έλλειψη οξυγόνου.

Το γεγονός ότι το Φυσικό Αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα το καθιστά περαιτέρω ασφαλές. Σε αντίθεση με άλλα καύσιμα που είναι βαρύτερα από τον αέρα όπως Πετρέλαιο, Βενζίνη το Φυσικό Αέριο διαχέεται στον αέρα πιο εύκολα γιατί τα μόρια του ανεβαίνουν ψηλά στον ανοιχτό χώρο. Αυτό από μόνο του σαν φυσική ιδιότητα, εξαλείφει τον κίνδυνο συγκέντρωσης στο επίπεδο του εδάφους με αποτέλεσμα την μη ύπαρξη πιθανότητος για δημιουργία επικίνδυνων συγκεντρώσεων.

 

Πίεση

Το Φυσικό Αέριο αποθηκεύεται σε υψηλή πίεση. Είναι απολύτως φυσιολογικό να επικρατεί η αντίληψη ότι είναι επικίνδυνο λόγω αυτής της πίεσης. Σε περίπτωση διαρροής η υψηλή πίεση δημιουργεί έντονο θόρυβο με αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό της. Επιπλέον η υψηλή πίεση δημιουργεί σε περίπτωση διαρροής υψηλές  συγκεντρώσεις αερίου με αποτέλεσμα το περιβάλλον να βρίσκεται εκτός ορίων αναφλεξιμότητας το οποίο είπαμε ότι είναι μεταξύ 5% και 15% συγκέντρωσης κατ’ όγκον.

 

Παρακολούθηση

 

Όπως όλα τα οχήματα έτσι και για τα οχήματα που κινούνται με Φυσικό Αέριο χρειάζονται τακτική συντήρηση για να περιορισθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ατυχήματος. Για τα οχήματα αυτά η τακτική επιθεώρηση του συστήματος, της δεξαμενής και γενικά της εγκατάστασης είναι απαραίτητο να γίνεται σε ετήσια βάση και σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της τεχνικής αλλά και σε πλήρη  συμμόρφωση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των συστημάτων CNG που διασκευάζουν οχήματα θα πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό.

 

Ασφαλής Διανομή και Ανεφοδιασμός

 

DIANOMI

Το φυσικό αέριο για χρήση σε οχήματα διανέμεται με ασφάλεια για πολλά χρόνια . Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διανομή του γίνεται με δίκτυα υπόγειων αγωγών, τα ίδια δίκτυα που παρέχουν το φυσικό αέριο στα σπίτια και στις Βιομηχανίες. Αυτή η μέθοδος όχι μόνο εξαλείφει την ανάγκη για βυτιοφόρα αυτοκίνητα για την παράδοση του καυσίμου από τα διυλιστήρια, αλλά εξαλείφει επίσης την ανάγκη της μεταφοράς του αργού πετρελαίου με ποντοπόρα πλοία από την παραγωγή στα διυλιστήρια. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με κάθε μία από τις μεθόδους παράδοσης είναι γνωστοί ακόμα και εάν δεν προκληθεί πυρκαγιά με απρόβλεπτες συνέπειες για το περιβάλλον. Το φυσικό αέριο επίσης διανέμεται συμπιεσμένο, με φορτηγά ειδικά διασκευασμένα, σε περιοχές απομακρυσμένες  και ανεφοδιασμούς σε ειδικούς σταθμούς.

Μολονότι το φυσικό αέριο είναι το πιο ασφαλές καύσιμο, ο αναγνώστης δεν πρέπει να ξεχνά  ότι ο χειρισμός του όσον αφορά την αποθήκευση, μεταφορά, ανεφοδιασμό υποχρεωτικά ακολουθεί τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας και ελέγχεται από εξειδικευμένο προσωπικό σε λειτουργία συστημάτων Φυσικού Αερίου.