Θερμάστρες Ακτινοβολίας SKG

Θερμάστρες ακτινοβολίας υψηλής απόδοσης, πλήρης με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοδίοδο.

Κατάλληλη για θέρμανση σε εξωτερικούς χώρους, βιομηχανικά υπόστοεγα, συνεργεία, θερμοκήπια κ.τ.λ

Ιδανικό για ξηραντήρια.

thermastra 65400Καυστήρας 2 Κεραμικών εστιών Ισχύς 2,3 KW
 Κωδικός: 65400
thermastra 65403


Όπως ο κωδικός 65400 αλλά με ανοξείδωτο κάτοπτρο και καυστήρα τριών κεραμικών εστιών Ισχύς 5,3 KW
  Κωδικός: 65403
thermastra 65404  


Όπως ο κωδικός 65400 αλλά με ανοξείδωτο κάτοπτρο και καυστήρα τεσσάρων κεραμικών εστιών Ισχύς KW
  Κωδικός: 65404