Πραγματοποιήθηκαν στης 28-30 Νοεμβρίου τα τεχνικά σεμινάρια της S.I.M.E Ε.Π.Ε. στους τεχνικούς υπεύθυνους του πανελλαδικού δικτύου της.

 Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του νέου συστήματος της LOVATO για άμμεσου ψεκασμού αυτοκίνητα απο τον κύριο Enrico Toniolo υπεύθυνο ανάπτυξης και έρευνας της εταιρείας LOVATO.Οι τεχνικοί υπεύθυνοι του δικτύου της SIME  είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεωρητική εκπαίδευση πάνω στα συγκεκριμένα συστήματα άμμεσου ψεκασμού καθως και πρακτική εκπαίδευση στο σύστημά άμμεσου ψεκασμού.

Seminar1

seminar2

seminar3