Χιλιάδες είναι οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μετασκευάσουν το αυτοκίνητό τους από βενζινοκίνητο σε υγραεριοκίνητο αφού η τιμή του υγραερίου ανέρχεται κατά μέσο όρο σήμερα 0,72 €/ lt έναντι της αμόλυβδης 1,50€ / lt , όμως μέχρι σήμερα αυτό είχε καταστεί σχεδόν αδύνατο κυρίως λόγω της έλλειψης πληροφοριών.

Προβλέποντας αυτή την εξέλιξη η εταιρεία S.I.M.E. Ε.Π.Ε. πρώτη στην Ελλάδα εισήγαγε τα πλέον έγκυρα και αξιόπιστα ευρωπαϊκά συστήματα μετατροπής οχημάτων από βενζίνη σε υγραέριο. Έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία λόγω του επιστημονικού προσωπικού της η εταιρεία S.I.M.E. Ε.Π.Ε. είναι η πρώτη αλλά και η μόνη εταιρεία που μετατρέπει οχήματα στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου έχοντας τη νόμιμη άδεια και παρέχοντας πιστοποίηση των εγκατεστημένων συστημάτων υγραεριοκίνησης.

Η πολύχρονη εμπειρία και αξιοπιστία της εταιρείας S.I.M.E. Ε.Π.Ε. δημιούργησαν την ανάγκη να διοργανώσει ενημερωτικά σεμινάρια προς τους συνεργάτες της δείχνοντας έτσι το αυξημένο αίσθημα υποχρέωσης για σωστή ενημέρωση και αποδεικνύοντας τη συνεχή ενημέρωση στις εξελίξεις της τεχνολογίας για τις μετατροπές των οχημάτων. Η πλέον έγκυρη βιομηχανία κατασκευής συστημάτων μετατροπής οχημάτων της Ιταλίας LOVATO, της οποίας αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η εταιρεία S.I.M.E. Ε.Π.Ε. χαιρέτησε με μεγάλο ενθουσιασμό την πρωτοβουλία αυτή και ενίσχυσε αυτή τη διοργάνωση στέλνοντας τους πλέον έμπειρους μηχανικούς της ώστε να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους στους παρευρισκομένους.

Το παρόν στα σεμινάρια έδωσαν εκπρόσωποι από όλες τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων όπως η CHRYSLER JEEP ΕΛΛΑΣ, ΤΟΥΟΤΑ, CITROEN, NISSAN, RENAULT DIM A.E. LAND ROVER, FIAT κλπ καθώς και πολλοί συνεργάτες που πραγματοποιούν μετατροπές οχημάτων από όλη την Ελλάδα και Κύπρο.

Το συνεργείο της εταιρείας S.I.M.E. E.Π.Ε. διαθέτει τον τελειότερο διαγνωστικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρέχοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια στις μετατροπές υγραερίου που πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρείας.

Η μετατροπή πραγματοποιείται με την προσθήκη κάποιων εξαρτημάτων χωρίς να αφαιρεθεί κανένα από τα είδη υπάρχοντα του οχήματος. Το όχημα μπορεί να λειτουργεί με υγραέριο ή με βενζίνη και η εναλλαγή μεταξύ των δύο καυσίμων γίνεται είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα με διακόπτη στο χώρο της καμπίνας.

Η μετατροπή είναι ασφαλής και οι γραμμές μεταφοράς του αερίου είναι από χαλκό και όλες οι συνδέσεις είναι μηχανικές. Όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Συγκοινωνιών της Ελλάδας.

Τα πλεονεκτήματα της μετατροπής είναι α) 50% οικονομία σε σχέση με το κόστος κατανάλωσης β) μικρότερη καταπόνηση του κινητήρα λόγω της καθαρότητας του καυσίμου και της τέλειας καύσης που πραγματοποιείται γ) καμία αλλαγή στις επιδόσεις του κινητήρα. Το υγραέριο υπολογίζεται περίπου στα 120 οκτάνια οπότε και εξασφαλίζουμε υψηλό λόγο καύσης προς απόδοση δ) λόγω έλλειψης μολύβδου και άλλων ρυπογόνων στοιχείων είναι φιλικό καύσιμο προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Πολλές ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις προωθούν το υγραέριο έναντι των υπολοίπων καυσίμων. Οι κατά 50% μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και μονοξειδίου του αζώτου οδήγησαν την Ιταλία να επιτρέπει μόνο στα οχήματα με υγραέριο να διασχίζουν το κέντρο της Ρώμης. Ο χρόνος μετατροπής που απαιτείται υπολογίζεται περίπου σε δύο εργάσιμες ημέρες, το κόστος εξαρτάται από το κιτ μετατροπής που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τον κινητήρα. Η απόσβεση όμως των χρημάτων της εγκατάστασης ξεκινάει από το πρώτο χιλιόμετρο αφού η διαφορά της βενζίνης με το auto gas είναι περίπου 50%.

Το κόστος για τη μετατροπή κυμαίνεται από 1100,00 € μέχρι 2500,00 € πλέον Φ.Π.Α. και ανάλογα τον κυβισμό. Η απόσβεση όμως των χρημάτων ξεκινάει από το πρώτο χιλιόμετρο. Έτσι με μέσο όρο 20.000 χιλιομέτρων έχουμε κερδίσει το κόστος της μετατροπής

Τα αέρια καύσιμα είναι ασφαλή σε σύγκριση με άλλα καύσιμα αφού η θερμοκρασία ανάφλεξης του υγραερίου (μίγμα προπανίου – βουτάνιου) είναι στους 450 – 510oC σε αντίθεση με τη βενζίνη που είναι στους 257ο C. Έτσι το υγραέριο είναι λιγότερο πιθανό να αυτοαναφλεγεί σε σύγκριση με τη βενζίνη. Αν λάβουμε υπ'όψη ότι οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση του υγραερίου είναι ισχυρότερες από αυτές της βενζίνης καθώς για τη διατήρηση του αερίου σε υγρή μορφή ασκούνται μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό καθιστά την αποθήκευση του αερίου πιο ασφαλή από ένα τυπικό ντεπόζιτο βενζίνης στη ρήξη σε περίπτωση σύγκρουσης. Επίσης βαλβίδες ασφαλείας και αποκοπής περιορίζουν ή και αποκλείουν τον κίνδυνο συμβάλλοντας στην αύξηση του συντελεστή ασφαλείας.

Όλα τα παραπάνω όμως προϋποθέτουν τη σωστή εγκατάσταση από πιστοποιημένο συνεργείο το οποίο ακολουθεί τις προδιαγραφές που ορίζονται από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.