Η δημοσίευση της εξίσωσης  του ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) του υγραερίου κίνησης με το πετρέλαιο κίνησης δημιούργησε έντονα προβλήματα στην λειτουργία της αγοράς της υγραεριοκίνησης και των διασκευών των αυτοκινήτων.

Είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε την γνώμη μας για να διαφωτίσουμε με την αντικειμενική αλήθεια την προβληματισμένη  πελατεία μας και να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους.

Η κυβέρνηση προωθεί την εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με πετρέλαιο κίνησης.

Αυτή η εξίσωση, αναμένεται να γίνει στο 80% του φόρου που επιβάλλεται σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης, ο οποίος ανέρχεται στα 410 ευρώ/1000 λίτρα.

Αν υποτεθεί λοιπόν ότι η εξίσωση θα γίνει στο 80% όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, τότε ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο κίνησης θα πέσει από τα 410 στα 328 ευρώ/1000 λίτρα.

Επομένως ο Ε.Φ.Κ. του υγραερίου κίνησης θα είναι μετά την εξίσωση 328 ευρώ / Μετρικό τόνο ή 328 ευρώ / 1800 λίτρα (εφόσον βέβαια ψηφισθεί ο νόμος και όταν αυτός ψηφισθεί).

 

Ως εκ τούτου η επιβάρυνση θα είναι 128 ευρώ στα 1800 λίτρα αφού σήμερα υπάρχει ήδη Ε.Φ.Κ. υγραερίου κίνησης που ανέρχεται σε 200 ευρώ / Μετρικό τόνο, ήτοι επιβάρυνση 128 ευρώ:1800 λίτρα =0,071 ευρώ / λίτρο.

Δεδομένου ότι η τελική τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 23% η τελική αύξηση θα είναι της τάξεως του 0,071x1,23=0,088 ευρώ/λίτρο.

Με σημερινή μέση τιμή τα  0,85 ευρώ/λίτρο η τελική τιμή μετά την ψήφιση του νόμου (εφόσον αυτός ψηφισθεί και όταν αυτός ψηφισθεί) θα είναι 0,94 ευρώ/λίτρο.

Σημείωση: Ο Ε.Φ.Κ. αφορά το υγραέριο κίνησης μόνο και όχι το υγραέριο θέρμανσης