ΤΙΜΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης των πελατών μας όσον αφορά την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων (Ε.Φ.Κ.), σας ενημερώνουμε ότι μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου εχθές στην Βουλή η αύξηση του υγραερίου κίνησης καθορίστηκε σε 100 ευρώ/ΜΤ.

Αυτή η αύξηση θα αρχίσει να ισχύει από 01/01/2017 και η αύξηση στο λίτρο τελικού προϊόντος LPG που θα πληρώνουμε επιπλέον θα είναι περίπου 0,06 ευρώ. (6 λεπτά).

 

H αύξηση για την αμόλυβδη βενζίνη είναι 30,00 ευρώ στα 1.000lt επομένως η αύξηση στο λίτρο τελικού προϊόντος αμόλυβδης βενζίνης θα είναι από 01/01/2017 0,04 ευρώ (4 λεπτά)

 

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης η αύξηση θα είναι 80,00 ευρώ στα 1.000lt επομένως η αύξηση στο λίτρο τελικού προϊόντος πετρελαίου κίνησης θα είναι από 01/01/2017 0,10 ευρώ (10 λεπτά)

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μας ζητήσετε.