ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρεία Π. Ζαφείρης & ΣΙΑ Ε.Ε. θα ήθελε να ενημερώσει, σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών, ότι η  άδεια ίδρυσης του αμιγούς πρατηρίου οχημάτων με υγραέριο , στον ιδιόκτητο χώρο της στη θέση  ΒΑΡΗ ΝΕΡΟΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να λειτουργήσει η νέα εγκατάσταση είναι θέμα χρόνου, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής καθώς και των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών εργαζομένων της εταιρείας.

Η εταιρεία Π. Ζαφείρης & ΣΙΑ Ε.Ε. θα ενημερώνει την πελατεία της μέσω του τύπου για την εξέλιξη της υπόθεσης.